Zalogowany jako: .   Wyloguj się

Ile dni w roku można przebywać na zasiłku opiekuńczym?

Zobacz artykuły na temat:pracaurlopdzieci
Okres przybywania na zasiłku opiekuńczym uzależniony jest od osoby, nad która sprawuję się opiekę. Najwięcej dni przysługuje za opiekę nad dzieckiem, aż do 60 dni w roku kalendarzowym.

Niemowlę z mamą

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy, która jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem.

14 dni zasiłku opiekuńczego

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownicy, która jest zwolniona z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny. Kogo uznaje prawo za innego członka rodziny, w przypadku uprawnienia do zasiłku opiekuńczego. Za innego członka rodziny uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo. Jest jednak jeden warunek, osoby te muszą pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym z pracownicą w okresie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodzinny innym niż dziecko przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Zasiłek przysługuje, jednak nie dłużej jednak niż przez 14 dni w roku kalendarzowym.

14 lub 60 dni zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje pracownicy, która jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Zasiłek przysługuje jednak pod jednym warunkiem. Nie ma innych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mogących zapewnić opiekę nad dzieckiem.

W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem w wieku ponad 14 lat.

Zobacz również: Urlop okolicznościowy dla matki która urodziła dziecko.

60 dni zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku w wymiarze 60 dni w roku kalendarzowym przysługuje pracownicy w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8. Za dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, w przypadku, kiedy pracownica jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 z powodu:

• nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
• decyzji właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
• porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Polecamy: Przez jaki okres kobieta może pobierać zasiłek macierzyński?

Łączny ilość dni na zasiłku opiekuńczym

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60. dni w roku kalendarzowym.
Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje jednak za okresy niezdolności do pracy, w których pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto zasiłek nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U z 2005 roku Nr 31, poz.267, z późn. zm.)


Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Podwyżka w pracy - rady psychologa

Chcesz skomentować artykuł? lub wypowiedz się jako gość:

Autor:
Komentarz:
 

Zobacz także:

 
 
Zamów darmowy newsletter