Zalogowany jako: .   Wyloguj się

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać becikowe?

Zobacz artykuły na temat:becikoweopiekaświadczenie
W celu zaznajomienia kobiet ze zmianami prawnymi ustawodawca postanowił zmienić przepisy i wymóg przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży został zawieszony do 31 grudnia 2011 roku.

Nieznane

Becikowe przyznawane jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe:

  • wniosek o becikowe,
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka,
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego rodzica,
  • zaświadczenie lekarskie, które potwierdzi co najmniej jedną wizytę ciężarnej u lekarza ginekologa lub położnej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawodawca wprowadzi obowiązek przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Gdzie należy złożyć dokumenty:

  • w Urzędzie Gminy lub 
  • w Miejskim Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zobacz serwis: Wynagrodzenia i inne świadczenia

Jaki jest termin do złożenia wniosku o becikowe:

12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub od dnia objęcia dziecka opieką.

 Becikowe przyznawane jest na pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Zobacz także serwis: Pracownik


Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Kuchnia Anny Jurksztowicz: surówka z kapusty

Chcesz skomentować artykuł? lub wypowiedz się jako gość:

Autor:
Komentarz:
 

Zobacz także:

 
 
Zamów darmowy newsletter